Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GEL CÂME-H'ABA GİR DİYÜ ÇOK MİNNET EYLEDİM - SABİT

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Gel câme-h'aba gir diyü çok minnet eyledim
Yıkdım netice yalvararak himmet eyledim

Handeyle dedi mum yapıştır buracığa
Şem'in yanında gerdenine dikkat eyledim


Gel âhret kızım deyu çektim kenarıma
Zât-ı kerîme-i inebe hürmet eyledim

Bir dest-bûsa ruhsat olunca o şûhdan
Peymânçe-i niyâzda çok hizmet eyledim

Şâhenşeh-i mahabbete tâbi olup yine
Uydum imâma tâatine niyyet eyledim

Gördüm zamâne halkı nifâk üzre Sâbitâ
Nâçâr cümleden çekilip uzlet eyledim

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gel geceliğe gir deye çok minnet eyledim. Neticede yıktım yalvararak himmet eyledim

Gülerek: buracığa mum yapıştır, dedi! Mumun yanında boynuna dikkat eyledim.

Gel âhiret kızım diyerek benim tarafıma çektim. Üzüm kızının kendisine saygı gösterdim.

O şûh güzelden bir el öpüşüne izin oluncaya kadar yalvarış yeminciğinde çok hizmet eyledim.

Sevgi şahına boyun eğip yine, imama uydum, itaat göstermeye niyet eyledim

Ey Sâbit, gördüm ki zamanın halkı, ayrılık üzeredir. Çâresiz kalarak, hepsinden çekilip yalnızlık köşesine çekildim.

İLGİLİ İÇERİK

SABİT HAYATI ve ESERLERİ

DİVAN ŞİİRLERİ

SABİT ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi