Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DÛŞ-I RİFATSE GARAZ NÂSİYE-SÂY-I HÂK OL - SABİT

GAZEL- 3

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Dûş-ı rif'atse garaz nâsiye-sây-ı hâk ol
Dil-i seccâde gibi sen de nazif ol pâk ol

Rü'yet-i şems-i hakikatse murâdın ağla
Abdest minşakkası gibi gözüm nem-nâk ol

Kimsenin kurcalama aybını mânend-i hilâl
Belki setr etmede hem-hâsiyet-i misvâk ol

Sem-i izâra edip şehd-i nevâzişle ivâz
Hüner oldur ki sana zehr oluna tiryâk ol

Dâmenin hâr-ı mugaylân -ı hevesden kurtar
Ârzû pirehenin yırt giribân-çâk ol

Adını aksine yazdırmağa misâl-i şeytan
Nakş alıp hurde-şinâs-ı amel hakkâk ol

Ne şeb-i ıyd gibi münhemik-i isrâf ol
Subh-ı rûze gibi ne muttasıf-ı imsâk ol

Sâbitâ ardına at bâr-ı gam-ı dünyayı
Âmil-i âdet-i müstahsene-i fitrât ol

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Niyet yücelme omuzuysa toprağa alnını koy! Seccâdenin gönlü gibi sen de tertemiz ol, pâk ol!

Hakikat güneşini görmeyi murâd ediyorsan ağla! Abdest havlısı gibi gözüm ıslak ol!

Ay gibi, kimsenin ayıbını kıurcalama! Belki örtmek için misvâk gibi özelliğe sahip ol!

Yanak ışığına okşayış balıyla karşılık vererek sana zehir olana sen panzehir ol! Hüner budur!

Eteğini hevesin deve dikeninden kurtar! Arzu gömleğini yırt! Yakanı parçala!

Şeytan gibi adını ters yazdırmağa nakış alıp yontucu işi ince şeyi bilen ol!

Ne bayram gecesi gibi isrâf içine düş, ne oruç günü gibi imsâk ile vasıflanmış ol.

Ey Sâbit bâri dünyâ gamını ardına at! Eğerin güzel âdeti gibi yapan ol!

 

İLGİLİ İÇERİK

SABİT HAYATI ve ESERLERİ

DİVAN ŞİİRLERİ

SABİT ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi