Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEN Kİ AZADE-DİLEM -- FEHİM-İ KADİM

Ben ki âzâde-dilem kayd-ı tasarruf ne belâ
Yâr u agyârâ müdârâ vü telattuf ne belâ

Yâr-ı mac şûk gerek kim çeke dil teklîfin
Rind-i âlüfteye erbâb-ı tekellüf ne belâ

Dilbere mâ'il olan merd gerek bü'l-hevesâ
Her Züleyhâ-yı zamâna gam-ı Yûsuf ne belâ

İderem bezme küstâh temennâ-yı visâl
Hîre-mestân-ı mey-i c aşka tevakkuf ne belâ

Cânı cânânun ile müttehidü'l-eczâ kıl
Dem-i vasla şeğaf u hicre te’essüf ne belâ

Bil vücüd u ademi birbirine âyîne
Kıl temâşâ suver-i aks-i tasavvuf ne belâ

 

İLGİLİ İÇERİK

FEHİM-i KADİM HAYATI ve ESERLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FEHİM-İ KADİM ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi