Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MECLİS-İ UŞŞAKDA OL MEH - FEHİM-İ KADİM

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Meclis-i uşşâkda ol meh ki sâgar nûş ider
Çeşm ü gamze bâde-i nâzı berâber nûş eder

Câm-ı leb-rîz-i eceldür sunduğu uşşâka hep
Bâde-i nâzı ki ol çeşm-i sitemger nûş eder

Çeşm-i mest-i işvedür bilmez nedür hunâb-ı dil
Ol şarâb-ı gamze-i hûn-rîzi kâfir nûş eder

Günc-i hasrette mey-i hûnâb-ı çeşm-i âşıkı
Muttasıl geh âstîn ü gâh bister nûs eder

Mahrem-i bezm-i visâl-i dûst olmazsa Fehîm
Câm-ı zehr-i firkati tâ rûz-ı mahşer nûş eder

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O ay yüzlü âşıklar meclisinde şarap içtiği zaman gözü ve gamzesi de naz şarabından içer.

Dudağının kadehinden aşıklara hep ecel şarabı sunar. O sitem dolu bakışlarıyla hep naz şarabını içirir durur.

Sarhoş gözleri işve ile doludur, gönülden akan gözyaşı nedir bilmez. O zalimin gamzesine akan şarabı andıran göz yaşlarını kâfir içer

Hasret köşelerinde ağlayan âşığın kanlı göz yaşlarını bazan elbisesinin kolları bazan da döşeği içerir.

Eğer Fehim dostun vuslat meclisine ulaşamazsa, onun ayrılık zehrinin kadehini tâ mahşer sabahı içer.

 

İLGİLİ İÇERİK

FEHİM-i KADİM HAYATI ve ESERLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FEHİM-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi