Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GARİK-İ LÜCCE-İ AŞKAM -FEHİM-İ KADİM

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Garîk-i lücce-i aşkam fenâ nedir bilmem
Ümîd-i sâhil içün âşinâ nedir bilmem

Ne câme geysem ider âteş-i dilim sûzân
Cihânda şu'leden özge kabâ nedir bilmem

Hemîşe saykal-ı âyînem oldı jeng-i belâ
Henüz pertev-i rûy-ı safâ nedir bilmem

Ne bîm-i mihnet-i dûzah ne ârzû-yı behişt
Şarâb-ı aşk ile havf u recâ nedir bilmem

Belâ-yı hükm-i kazâya tereddüd itsem olur
Velî o gamzeye çün u çirâ nedir bilmem

Nigâh-ı hışmı nedir lutf ile tebessümi ne
Bu şîveden o şehin müdde'â nedir bilmem

Hemân vücûdumı mahv eylesem yeterdi Fehîm
Ümîd-i hestî-i mülk-i bekâ nedir bilmem

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aşk deryasına batmışım, fânilik nedir bilmem: kıyıya ulaşmak ümidi için yol nedir, bilmem, ilgilenmem.

Üzerime ne giyersem giyeyim, gönlümün ateşi tutuşur. Cihanda alevden başka bir elbise var mıdır, bilmem.

Gönlümün aynasını parlatan bela pası oldu; saadetin ışığı nedir, nasıl olur, henüz bilmiyorum.

Bende ne cehennem azabının korkusu, ne de cennet arzusu var. Aşk şarabı ile öyle kendimden geçmişim ki ne korku ne yalvarma bilirim.

Kaderin hükmüne karşı tereddüt ederim, kararsız kalırım amma, o gamze karşısında “nasıl neden” diye bir şey sormam, onun hükmüne tereddütsüz baş eğerim.

(Sevgilinin) hışmının bu bakışı nedir? (Ya) lütfen (bize atfettiği) bu tebessümü ne? Bu işveden o sevgilinin kastettiği mâ'nâ, söylemek istediği şey nedir bilmem.

Ey Fehîm vücudunu hemen mahvetsen yeridir, çünkü ebediyet ülkesinin ümidi nedir bilmiyorum.

 

İLGİLİ İÇERİK

FEHİM-i KADİM HAYATI ve ESERLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

FEHİM-İ KADİM ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi