Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OD YANAR BAŞIMDA GAMDAN SABRA TÂKAT KALMADI - -AZMİZADE HALETİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Od yanar başımda gamdan sabra tâkat kalmadı
Bûriyâlar yakmâğa ol şâha hâcet kalmadı

Ceyş­i sultân­ı gama yer yok güzergâh olmadık
Arsa­i âlemde bir günc­i ferâgat kalmadı

Kesret­i bârân­ı gamdan oldı bu gülşen harâb
Meyve­i ümmidi gâyet bozdı lezzet kalmadı

Ser­be­ser geşt eylesen bu deşti ey dil gördüğün
Tâbiş­i hurşîd­i gamdır zıll­ı râhat kalmadı

Küştigîr­i merg degseydi gelür arkam yere
Hasta­i derd ü gam oldum bende kuvvet kalmadı

Korkum oldur kim hadeng­i gamzesi yer bulmaya
Murg­ı câna gelmedik tîr­i melâmet kalmadı.

Düşdiler gibi girüp birbir şihâbın şekline
Hâletî göklerde hîç necm­i sa'âdet kalmadı

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gamdan başımda ateş yanar. Sabretmeye takat kalmadı. O sultanın hasır yakmasına artık lüzum kalmadı.

Gam sultanın ordusunun yer yok. Şu dünya arsasında başımızı dinleyecek bir köşe kalmadı.

Gam yağmurunun şiddetinden gül bahçesi harabeye döndü, ümidin meyveleri bozuldu lezzet kalmadı.

Ey gönül, bu çölü baştanbaşa geçsen, görüp göreceğin gam güneşinin yakıcılığıdır. Bir rahatlık veren gölge bile kalmadı.

Çayır pehlivanı şöyle bir dokunuverse, sırtın yere gelir. Gam ve dert hastası oldum, bende kuvvet kalmadı.

Korkum odur ki, onun bakışlarının oku yer bulamasın: can kuşuna saplanmadık melamet Oku kalmadı.

Akanyıldızlar gibi kayıp gittiler: ey Hâletî. Göklerde, saadet bir tek yıldız bile kalmadı.

İLGİLİ İÇERİK

AZMİZADE HALETİ HAYATI ve ESERLERİ

AZMİZADE HALETİ KİMDİR?

RUBAİLER - AZMİZÂDE HÂLETÎ (ö. 1631)

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AZMİZADE HALETİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi