Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ENDÛH­I FİRÂK İTDİ SİRÂYET DİL Ü CÂNA -AZMİZADE HALETİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Endûh­ı firâk itdi sirâyet dil ü câna
Girdi yine seylâb­ı belâ hâne­be­hâne

Bin kerre eğer zahme­i şemşîr­i gam olsa
İrmez eli aşk ehlinin ol genc­i nihâna

Âşıkları yerden yere çalmağı çü sâye
Kimdir acaba sevk idem ol sevr­i revâna

Dihkam­ı felek hilkat­ı harman­geh­i ikbâl
Mürg­ı harem olsam da eğer virmeye dâne

Bezm­i emelin Hâletîyâ var idi hazzı
Sâkîsi eğer olmasa hem­reng­i zemâne

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ayrılık acısı yine cana ve gönüle bulaştı: bela seleleri yine evden eve girdi.

Aşk ehlinin yüreğinde, gam kılıcın bin yara olsa. Yine de o gizli hazineye ulaşamaz.

Âşıkları böyle yerden yere çalman ne sebeptendir? O servi boyluyu bu yola sevk eden nedir acaba?

Talih harmanının yaratıcısı olan felek çiftçisi. Onun tarlasını bekleyen bir kuş olsam da bir dane vermez.

Ey Hâletî erenler meclisinin elbette bir lezzeti olurdu, lakin o meclisin sakisi zamanın hilelerine bulaşmamış olsaydı.

 

İLGİLİ İÇERİK

AZMİZADE HALETİ HAYATI ve ESERLERİ

AZMİZADE HALETİ KİMDİR?

RUBAİLER - AZMİZÂDE HÂLETÎ (ö. 1631)

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AZMİZADE HALETİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi