Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİRBİRLERİYLE YARAŞUR OL LA'L­İ NÂB U CÂM­I MÜL -AZMİZADE HALETİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Birbirleriyle yaraşur ol la'l­i nâb u câm­ı mül
Sâğar­ı sahbâya âdettir konulmak berk­i gül

Ol şehin­şâh ulüvv­ı himmetinden bir eser
Âb ­ı tünd­i eşkime seng­i cefâdan tarh­ı gül

Şânına pervâne­i aşkın budur şayeste kim
Âteş­i şevkın sıyânet eyleye olsaydı gül

Subh­dem ey gonçe­i nahl­i letâfet bâğa gel
İdeyin ben nâle bülbüllerle sen güllerle gül

Gerçi başım cevrile sayl­i ferâvân itdi yâr
Ana kalmaz Hâletî zîrâ ki deryâdur gönül.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O saf lâl ile şarap kadehi birbirine pek yaraşır. Âdettir, şarap kadehine gül yaprağı koyarlar.

Çağlayarak akan gözyaşlarımın nehrine cefa taşları yerine gül atması. O şahlar şahının himmetinin yüceliğindendir.

Aşk pervanesinin şanına yakışan o dur ki. Gülü. Aşk ateşinden koruya, yanmasına engel ola.

Ey güzellik fidanının goncası. Sabah vakti bağa gel: ben bülbüllerle inleyeyim. Sen güllerle gül.

Gerçi benim başımın derdiyle sevgili gözyaşı seli akıttı. Hâletî ona kalmaz: zirâ onun gönlü deryadır.

İLGİLİ İÇERİK

AZMİZADE HALETİ HAYATI ve ESERLERİ

AZMİZADE HALETİ KİMDİR?

RUBAİLER - AZMİZÂDE HÂLETÎ (ö. 1631)

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AZMİZADE HALETİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi