Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÜNC­İ BELÂDA HÂL­İ DİL­İ MÜBTELÂYI GÖR -AZMİZADE HALETİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Künc­i belâda hâl­i dil­i mübtelâyı gör
Gel hasta­i muhabbetin olan gedâyı gör

Bimâr­ı aşka yazmadı kimse devâ dime
Vir sen bana şerâb­ı lebinden şifâyı gör

Mihmân olur mı hâne­i âşıkda bir gice
Hâk üzre hiç konar mı dilâ ol hümâyı gör

Ol yâr cevre başlasa cânlar safâ sürer
Düşnâm iderse âşık­ı zârı du'âyı gör

Mir'âtı rûy­ı dilbere olma firîfte
Ağyâr karşusunda iken bal belâyı gör

Ey bûs la'l­i dilbere cân vir diyen bana
Benden yana temâm sen ol meh­likâyı gör

Cây oldı Hâletî bana kühsâr­ı ma'rifet
Tut gûşunu o cânibe savt u sadâyı gör

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Şu bela köşesinde sana tutulmuş gönlümün halini gör: gel. Senin muhabbetinin hastası olan şu zavallı dilenciyi gör.

Aşk hastalığına kimse deva bulamadı deme: senin dudağının şarabından bir yudum ver de şifa nasıl olurmuş gör.

O sevgili, aşığının evine hiç misafir olur mu? Eğer olursa, o zaman Hümâ kuşu yere konmuş demektir.

O sevgili eziyete başlasa, canlar safa sürer, mutlu olur. Ağlayan aşığın şikâyet dolu sözleri hemen duaya dönüşür.

Sevgilinin yüzene ayna olup da yanılma, aldanma. Başkaları o aynaya bakarken seyret de belanın ne olduğunu gör.

Ey bana ''sevgilinin dudağı için canını ver'' diyen. Ben hazırım ama. Sen o ay yüzlüye bak. O razı olmuyor.

Ey Hâletî, marifet zirveleri benim yerim yurdum oldu; kulağını ver de oradaki haykırmalar sesleri dinle.

 

İLGİLİ İÇERİK

AZMİZADE HALETİ HAYATI ve ESERLERİ

AZMİZADE HALETİ KİMDİR?

RUBAİLER - AZMİZÂDE HÂLETÎ (ö. 1631)

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AZMİZADE HALETİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi