Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AĞZINA ALDI DÜTÜN LÛLESİN OL HÛR­LİKÂ -AZMİZADE HALETİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Ağzına aldı dütün lûlesin ol hûr­likâ
Çeşme­i Kevsere bir lûle komışlar gûyâ

Dütün ol gonce­dehen ağzına zîbâ yaraşur
Reng­i âteşdedir ol la'l­i leb­i rûh­efza

Dütün itmekdesin ellerle velînâr­ı hased
Yüreğim yakdı benim oldı duhanlar peydâ

Düşeli hicre işim turma duhan itmektedir
Tâ çıka dûd­ı dilim bilmeye hergiz a'da

Hâne­i dilde olan dûd­ı eleminden cânım
Korkarım kim düte mülk­i adem Haletiyâ

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ
O hûri yüzlü, tütün lülesini ağzına aldı, sanki kevser çeşmesine bir lüle sokmuşlar

Tütün, o gonca dudaklının ağzına çok yakışmış; hayat veren dudaklarının rengi, ateş rengine benzemiş.

Başkalarıyla tütün içmektesin ama kıskançlık ateşi benim yüreğimi yaktı. Yüreğimden dumanlar çıkmaya başladı.

Ayrılık derdine düşeli, işim hep duman yükseltmektedir. Gönlümün ateşinin dumanı yükselsin ama düşmanlar bunu asla bilmemeli.

Ey Haletî! Canımın çektiği acıların dumanının, gönül hânesini yakıp kül etmesinden ve Onun yokluğa karıştırmasından korkarım.

İLGİLİ İÇERİK

AZMİZADE HALETİ HAYATI ve ESERLERİ

AZMİZADE HALETİ KİMDİR?

RUBAİLER - AZMİZÂDE HÂLETÎ (ö. 1631)

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

AZMİZADE HALETİ ŞİİRLERİ
 

SON EKLENENLER

Üye Girişi