Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZM-İ İKBÂLİNİ TÂR EYLEMEYE DİRSE FELEK-VEYSİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Bezm-i ikbâlini târ eylemeye dirse felek
Kişi yakduğı çerâğ üstine pervâne gerek

Sofra-i meclis-i ağyâra nedendir varmak
Yoğ iken ortada ey şâh-ı cihân nân u nemek

Böyle vaz’ ideni âzürde-i hicv eylerler
Hele benden sana ey şûh-ı cefâ-pîşe dimek

Âşıkı terbiyet-i aşkı tüvânger eyler
Dimez âlûde-i şehd-i lebi sîmurga sinek

Şâh-ı gam mülk-i dil-i Veysîye asker çekicek
Her taraftan yetişür na’ra-i ‘’En-nusretü lek’’

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Felek, insanın talihinin meclisini dar ve kasvetli eylemeye derse, insan, kendi yaktığı kandilinin üstüne pervane olmalı.

Yabancıların meclisindeki sofraya ne için gitmeli? Ey cihanın şahı, hele ortada tuz ve ekmek yok iken…

Böyle zalimce davrananı ayıplar, gönlünü kırarlar; ama ben sana gönlünü kırmamak için zalim veya gaddar diyemem.

Âşıkı, aşkının yüceliği zengin eder, varlığa kavuşturur. Yoksa, ağzının kenarı bala değmiş sineğe Anka kuşu denmez.

Gam padişahı Veysî’nin gönül ülkesine asker sevk edince, her taraftan ‘’zafer senindir’’ naraları yükselir.

BÜYÜK TÜRK KLASİKLERİ, Gazeller ve Diliçi Çevirileri, SAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi