Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GENC-İ VASLIN O PERİ ELLERE İKRÂR EYLER - VEYSİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Genc-i vaslın o peri ellere ikrâr eyler
Bu acebdir bana ikrârını inkâr eyler

Çürüdüp nakdi sirişkim o cefâkârı görün
Aşkımdır dimeğe şimdi bana âr eyler

Yâra zahm-ı gamı göstermek olurdı ammâ
Ser-i peykân-ı belâ çok ciğere kâr eyler

Hâne-i câna hayâl-i leb-i cânân geliyor
Cân çıksun bedenimden o da berdâr eyler

Veysiyâ saltanat-ı dehri nider ârif olan
Bir kadeh mey kişiyi âleme hünkâr eyler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O perri, vuslatının hazinelerini başkalarına açar. Açıklar; Şaşılacak şeylerdir ki sonra bunu benden inkâr eder.

O cefâkarı görün ki gözyaşlarımı sel gibi akıtır da. ‘’ benim Âşkımdır’’ demekten utanır.

Sevgiliye, gam vuranlara göstermek iyi olurdu ama, bela okunun ucu, yaralı gönle çok tesir eder diye bundan korkuyorum.

Can evine, sevgilinin dudağının hayâli geliyor. Sevgili beni asmadan, idam etmeden canım bedenimden çıksın.

Ey Veysî, ârif olan insan, dünya saltanatını ne yapsın? Bir Kadeh şarap kişiyi âleme hünkâr eder.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN ŞİİRLERİ

VEYSİ ŞİİLERİ

VEYSÎ HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi