Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 DAĞITTIN HAB-I NAZ-İ YARI... - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

1. Dağıttın hâb-i nâz-i yârı, ey feryâd, neylersin?
    Edüp fitneyle dünyâyı harâbâbâd neylersin?»

2. Dil-i mecrûhuma rahmeyle, kalsın dâm-i zülfünde;
    Şikeste-bâl olan mürgu edüp âzâd neylersin?

3. Edersin gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ,
    Cünûn-i ehl-i aşk olunca, mâder-zâd neylersin?

4. Varup gîsû-yi yârı öyle birbirine kattın,
    Yine bir fitne tahrîk eyledin ey bâd neylersin?

5. Şehîd-i aşk-i tîğ-i yârdır sercümle-i âlem,
    Urup şemşîre dest ey gamze-i cellâd neylersin?

6. Behâiveş değilsin, kâbil-i feyz-i safâ sen de;
    Tekellüf bertaraf ey hâtır-i nâşâd neylersin?

Vezni Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi