Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜBTELÂ-YIAŞK O RESME DERD-NÂK OLMAK GEREK - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Mübtelâ-yıaşk o resme derd-nâk olmak gerek
Kim dem-i cân-bâhş-ı İsâ’dan helâk olmak gerek

Olmağa meclâ-yı envâr-ı tecellâ-yı cemâl
Levh-i dil âyîne-i idrâk pâk olmak gerek

Etmeden semşîrine dahi nigâh-ı iltifat
Sîne-i ehl-i mahabbet çâk çâk olmak gerek

Dil-pesend-i rüzgâr olsun benüm kârum deyen
Şâhrâh-ı semt-i teslîm içre hâk olmak gerek

Defter-i şi’r olmağa mânend-i nahlistân-ı Tûr
Ey Bahâyî söz bu resme derd-nâk olmak gerek


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Aşka düşmüş kimse öylesine dertli olmalıdır ki İsa peygamberin can bahşeden nefesi bile ona şifa ulaştıramaz.

İnsanın gönül ve idrak aynası tertemiz olmalıdır. Ancak o zaman güzellik o aynada tecelli eder, ortaya çıkar.

Sevgilinin iltifatına mazhar olup onun kılıcıyla yaralanmadan çok önce âşık sinesini parça parça etmelidir.

“Benim yaptığım her şey zamanın hükümlerine uysun hoş karşılansın” diyen kimse Tanrı iradesine boyun eğip o yolda toprak olmalıdır.

Ey Bahâyî şiir defterinin Tur dağındaki ağaç gibi mucize dolu olmasını istiyorsan baştanbaşa dert ile dolu olması gerekir.

 

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi