Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İTÂB-I LA’L-İ NÂBINDAN GÖNÜL PÜR-PÎÇ Ü TÂB OLMAZ - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

İtâb-ı la’l-i nâbından gönül pür-pîç ü tâb olmaz
Bilir kim kân-ı âteşten çıkan hançerde âb olmaz

Yıkılmaz dil pey-ender-pey çekerken câm-ı âzârın
Bu bezmün bâde-nûşı mest olur ammâ harâb olmaz

Aceb mi küştegân-ı kûy-ı dilber bî-şümâr olsa
Şehîdân-ı bela-yı aşka mahşerde hisâb olmaz

Sakınsın seng-diller pertev-i nûr-ı cemâlinden
Ki zûr-ı tâb-ı hüsne dil değil dağlarda tâb olmaz

Bahâyî her ne emreylerse ol şâhenşeh-i hûbân
Ser-i teslîm-ü hâk-iaczden gayri cevâb olmaz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey sevgili senin saf lâl’e benzeyen dudaklarından çıkan acı sözlerden gönül alınıp kırılmaz. Çünkü ateş madeninden çıkan hançerde su olmadığını bilir.

Senin azarlamalarla dolu kadehinden gönül yıkılmaz. Çünkü bu meclisin sarhoşları ne kadar İçerlerse içsinler kendilerini kaybetmezler.

Sevgilinin evinin civarında hayatını kaybedenler sayılamayacak kadar çok olsa da bunda şaşacak ne var? Çünkü aşk belâsına düşüp şehit olanlara mahşerde sorgu sual yoktur.

Senin güzelliğinin nurundan etrafa yayılan parıltıdan taş kalpliler sakınmalıdır. Çünkü güzelliğinin ateşine gönüller değil dağlar bile dayanmaz

Ey Bahâyî o güzeller sultanı ne emrederse baş eğmek gerekir. Bunu kabul etmekten başka yapacak bir şey yoktur.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi