Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RUHSÂR-I YÂRDA HAT-I ANBER-ŞİKEN BİTER - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Ruhsâr-ı yârda hat-ı anber-şiken biter
İ’câz-ı hüsndür ki gül üzre çemen biter

Düştükçe pâyine nem-i eşkimle hûn-ı dil
Bâğ-ı ruhında geh gül ü geh yâsemen biter

Tûbâ sıfat hacâlet ile ser fürû eder
Nahl-i emel ki hâk-i dil-i zârdan biter

Gittikçe nefha-i dem-i üstâd-ı feyzile
Sahn-ı dilimde tâze nihâl-i Sühan biter

Ser-sebz ü hurrem etti cihânı nesîm-i lutf
Bilmem Bahâyî tohm-ı ümîdüm kaçan biter

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgilinin yanağında anbere benzeyen ayva tüyleri bitiyor. Bu bir güzellik mucizesidir. Gül üzerinde yeşillik bitmektedir.

Onun ayağına gözyaşlarımla birlikte gönlümün kanı döküldükçe sanki yanağının bahçesinde bazen gül Bazen yasemin bitiyor.

İnleyip duran gönül toprağında bitmiş şu emel fidanı sonunda utancından Tûbâ gibi başını eğecek baş aşağı olacaktır.

Bir üstat nefesi gibi bana esen bu feyiz rüzgârı gönül bahçemde taze bir şiir fidanı yetiştirmeye başladı.

Lütûf fidanı dünyayı yemyeşil etti ona can verdi. Bahâyî senin ümit tohumun ne zaman yeşerecek?

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi