Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RUHINDAN ŞEM’-İ MECLİS VAR İSE ŞERM Ü HİCÂB EYLER - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ruhından şem’-i meclis var ise şerm ü hicâb eyler
Ki pervâne perin ruhsârına daim nikâb eyler

Hücûm-ı cân-fürûşan-ı gam-ı dil-dârı görmüştür
Anınçün tîri cân almakta çâk böyle şitâb eyler

Giderse cûş-ı seylab-ı sirişkim bir zaman böyle
Esâsından bu deyr-i saht-bünyâdı harâb eyler

Ham-ı zülfünde yârın dil o mürg-ı çâre-cûdur kim
Kemend-i dâm-ı sayyâd içre durmaz ızdırâb eyler

Bahâyî hâne-i ümmid kalmaz böyle der-beste
Nesîm-î lûtf eser elbette bir gün feth-i bâb eyler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

(Ey sevgili) meclisin mumu her halde senin yanağının (parıltısından) utanmaktadır. Çünkü dâimi pervânenin kanadını yüzüne perde yapıyor.

Sevgiliden gelen acı ve ızdırâba ca feda edenlerin acelesini gördüğü içindir ki, (onun) ok’a benzeyen bakışları da can almakta böylesine acele etmektedirler.

Eğer gözyaşı selimdeki coşup taşma böyle bir müddet sürecek olursa bu sağlam yapılı kiliseyi temelinden yıkıp harâb eder. (Burada ki kiliseden maksat dünyadır)

Gönül, sevgilinin saç büklümleri arasındaki görünümüyle avcının kement halindeki tuzağına yakalanıp durmadan çırpınarak kurtuluş arayan bir kuşa benzer.

Bâhâyî, ümit evi’nin kapısı böyle kapalı kalmakta devam etmez: bir gün elbette iyilik ve yardım rüzgârı esecek ve kapıyı açacaktır.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi