Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SAKIN HÂKİSTERİM ÇİĞNETME ESB-İ NÂZA BI-PERV - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Sakın hâkisterim çiğnetme esb-i nâza bı-pervâ
Komaz elbette hâli aşk ocağım bu dil-i şeydâ

O mürg-i âşiyân-sûz-ı belâdır dil ki yandıkça
Teni hâkisterinden mürg-i ‘âlem-sûz olur peydâ

Dil-i sûzânı zülf-i pür-hamında bî-karâr etme
Hazer kıl âteş-i has-pûşu tahrîk etmeden cânâ

Duhân-ı âh ile şem-i ruhundan tâzeler tâbın
Sönerse gam değil bâd-ı fenâdan dil çerâg-âsâ

Bahâyî âdeme gam sûretin göstermese gâhi
‘Aceb mir’ât idi mir’ât-ı câm-ı pür-safâ hakka

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

(Ey sevgili, aşkınla yanıp kül oldum), nâz atma sakın küllerimi pervâsızca çiğnetme: zira bu çılgın gönül, elbette aşk ocağını boş bırakmayacaktır.

Gönül, öyle bir kuşa benzemektedir ki, o kuş bekâ içerisinde yuvasını ve kendisini yakmakta. Yandıktan sonra da, küllerinden (nağme ve feryatlarıyla) bütün dünyayı inleten (bir başka) kuş meydana gelmektedir. (Burada ‘Kaknüs’ adlı bir masal kuşundan söz edilmektedir.)

Ey sevgili yanan gönlü o büklümlü saçlarında huzursuz edip hareketlendirme; üzeri çalı çırpı örtülü ateşle oynamaktan sakın!

Gönlün, yokluk rüzgârıyla bir kandil gibi sönmesi hiç de dert değil: çünkü o, ışığını âh’ının dumanıyla senin yanağının mumundan tazelemektedir.

Ey Bahâyî, bu parlak kadeh insana ara sıra neşe yerine gam görüntüleri vermemiş olsaydı, gerçekten harikulâde bir ayna olacaktı.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi