Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OL MELEK-TAL’AT Kİ ZÎBÂLIKDA YEĞDÜR HÛRDAN - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Ol melek-tal’at ki zîbâlıkda yeğdür hûrdan
Sanki dest-i kudret anı yaradıpdur nûrdan

Şerbet-i la’l-i lebiyle câm-ı Cem’den fâriğüm
Sunma sâki mey ki mestüm ol gözi mahmûrdan

Tûtî-i râz-ı dili şevk ile gûya ettirir
Ol mücellâ sîne bir âyînedür billûrdan

Perteviyle ehl-i aşkı yandırur pervâne-veş
Görünen gerden değil bir şem’dür kâfurdan

Çıkdı cân tenden Bahâyî yâd-ı vasl-ı yâr ile
Ah kim çıkmaz hayâli hâtır-ı mehcûrdan

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O melek yüzlü, hûriden üstündür. Sanki Kudret Eli, onu nurdan yaratmış gibidir.

Onun dudağının lâl renkli şarabına kavuştuğumdan beri Cem’in kadehinden el çektim Ey saki, bana artık içki sunma: ben o baygın gözlü güzelden mest olmuşum.

O parlak sîne sanki billûr bir aynadır. Onun için gönlüm, içindeki sırları dile getiren bir papağan oldu.

Bu gördüğün gerdan değil, kâfurdan yapılmış bir mumdur. Çünkü ışığı ve aydınlığı ile aşk ehlini pervane gibi ateşe yakıyor.

Ey Bahâyî, vuslat ümidi ile bu can bu tenden çıkıp gitti. Ama ne yazık ki onun hayâli bu yaralı gönlümden bir türlü çıkmıyor.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi