Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RUHINDAN DÛR İDÜP BÂD-I SAB ZÜİFÜN DUHÂN-ÂS - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ruhından dûr idüp bâd-ı sabâ züifün duhân-âsâ
Füzûn eyler fürûg-ı şem'i hüsnün şem'i cân-âsâ

Erersin devlet-i pâbûs-ı yâra ey gönül bir gün
Hemân sen dergehinde hâk-sâr ol âsitâne-âsâ

Nihâi-i tâzesin neşv ü nemâ hengâmıdur şimdi
Ko rû-mâl eylesin dil pâyine âb-ı revân-âsâ

Senin tîr-i hadeng-i cân-sitân-ı dil-şikâfındır
Ten-i zârımda yer yer sayılan hep üstünhâ-âsâ

Mahabbet kâr-zârında Bahâyî cân-sipâr ol kim
Hayât-ı tâze-bahş-ı cân ü dildür aşk cân-âsa

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sabah rüzgârı, yanağının üzerindeki zülfünü, bir dumanı dağıtır gibi dağıtıyor. Ve böylece güzelliğinin mumunun parıltısını can mumunun yanışı gibi artırıyor.

Ey gönül, sevgilinin ayağını öpme saadetine belki bir gün ulaşırsın: yeter ki sen onun kapısının eşiğinin toprağı ol.

Sen körpe bir fidansın ve bu günler senin gelişip büyüme çağındır. İzin ver de gönül bir akarsu gibi gelip ayağına yüz sürsün.

Zayıf ve bitkin tenimde yer yer görülüp de sayılan şeyler, kemiklerim değil, senin can alan, gönül paralayan oklarındır.

Ey Bahâyî, muhabbet savaşında canını feda et. Çünkü aşk da can gibi insana yeniden hayat verir.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi