Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GELSE NESÎM-İ SUBH İLE MÜJDE ŞEH-İ BAHARDAN - ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ

GAZEL

Müft'ilün Mefâ'ilün Müft'ilün Mefâ'ilün

Gelse nesîm-i subh ile müjde şeh-i bahardan
İtse halâs bülbüli mihnet-i intizârdan

Kırmızı dest-mâlini alsa ele arûs-ı gül
Silmege eşk-i bülbüli zahm-ı cefâ-yı hârdan

İrdi kemâle sâkıyâ cûş-ı mey-i hum murâd
Kurtulamaz mı dil dahı keşmekeş-i humârdan

Harman-ı hüsni eyleme mâye-i cevr-i bî-dilân
Ey gül-i ter sakın sakın sûz-ı dil-i hezârdan

Merhem-i lutfın itmesün yâr Bahâyiyâ dırîğ
Geçmeye tâ ki riş-i gam câna dil-figârdan


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Baharın şahından sabahın meltemi ile müjde gelse de bülbülü bekleme eziyetinden kurtarsa!

Gül gelini, dikenin eziyet yarasından dolayı bülbülün gözyaşını silmek için kırmızı mendilini ele alsa!

Ey sâkî, murâd (arzu) küpünün coşması tamamlandı! Gönül mahmurluğun karışıklığından da kurtulama

Güzellik harmanını âşıkların sıkıntısının mayası eyleme! Ey taze gül, bülbülün gönlünün yakışından sakın sakın!

Ey Bahâyî, sevgili lütuf merhemini esirgemesin! Böylelikle yaralı gönülden câna gam ipliği geçmesin!

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLÂM BAHÂYÎ - DAĞITTIN HAB-I NAZ-I YARİ EY FERYAD NEYLERSİN İNCELEME

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHÂÎ MEHMED EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM BAHAİ MEHMED EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi