Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET-İ DAİ - SAKİ GETÜR OL NAMEYİ KİM...

GAZEL

Sâkî getür ol nâmeyi kim kütı revândur
0l mey kim anun cevheri yâküt-ı revândur

Rîhinden anun irer rüha revhile reyhân
Râhı kim anun hasiyeti râhat-ı cândur

0l lal-i lebün câmmı kim nüş ide her dem
Ağzun ana (ıcş nukl ü dilün tatlu lisândur

0l al yanağ üzre kara ben ki düşübdür
Benzer yüzünün hüblığına olda nişândur

Dâî neyiçün olmaya Selmân-ı zemâne
Çün rüy-i zemîn ü mülk-i Süleymân-ı zemândur

SON EKLENENLER

Üye Girişi