Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NABİ – BİR DEVLET İÇÜN ÇERHE TEMENNADAN...

GAZEL
1. Bir devlet içün çerhe temennâdan usandık
    Bir vasl içün ağyâra müdârâdan usandık

2. Hicran çekerek zevk-i mülâkâtı unuttuk
    Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usandık

3. Düştük kati çoktan heves-i devlete ammâ
    Ol dâiye-i dağdağa-fermâdan usandık

4. Dil gamla dahi dest ü girîbandan usanmaz
    Bir yâr içün ağyar ile gavgâdan usandık

5. Nâbî ile ol âfetin ahvâlini naklet
    Efsâne-i Mecnûn ile Leylâdan usandık

Vezni: Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün

 

İLGİLİ İÇERİK

NABİ –BİR DEVLET İÇÜN ÇERHE TEMENNADAN USANDIK İNCELEME

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'DE, HİKMETİN HİKMETİ

NABİ-SAKIN TERK-İ EDEBDEN

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi