Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BENÜMLE RÛY-BE-RÛY OL SÖZÜMDE SÂDIK İSEM - NABİ

GAZEL

Benümle rûy-be-rûy ol sözümde sâdık isem
Dem-i visâlde döndür yüzün münâfık isem

Tecerrüd üzereyim âlâyiş-i ‘âlâyış-i alâyıkdan
Ne denlü cürm ile âlûde-i ta’alluk isem

Behişt ü nâr miyanında ıztırâb itmem
Bilür hakîm işini her ne semte lâyık isem

Makâm-ı hidmete de nâ-sezâ mıyım ey çarh
Duhûl-ı meclis-i dî-dâra nâ- muvâfık isem

O şûh-ı râst-reviş nâbiyâ kabûl itmez
Ne denlü kadr ile akrân içinde faîk isem

Sukâta-çînî-i enfâs-ı ‘arifîndendür
Ne denlü nâ’il-i sermâye-i hakâyık isem

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Eğer sözümde sadık isem benimle yüz yüze ol; ama eğer münafık isem, vuslat anında yüzünü benden çevir.

Her ne kadar dünya sevgisiyle günahkâr isem de her türlü alakadan kurtulmak üzereyim.

Cennet ve Cehennem arasında mıyım diye acı çekmem, endişe etmem. Allah, nereye lâyıksam oraya koyacağını bilir.

Ey felek, sevgilinin meclisine girmeğe uygun değilsem de, onun hizmetinde bulunmaya da lâyık değilim.

Akranlarımın içinde kıymet bakımından ne kadar üstün isem de o doğru yolu tutmuş sevgili bir türlü bunu kabul etmez.

Hakikatler sermayesinde ne derece ulaşmışsam, bu, ariflerin nefesinden topladığım artıklardandır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi