Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEVÂD-I MÜMKİNÂT ÂSÂR-I SUN’I BÎ-SÜHAN SÖYLER - NABİ

GAZEL

Sevâd-ı mümkinât âsâr-ı sun’ı bî-sühan söyler
Kitâb-ı k’ainât esrâr-ı Hakkı bî-dehen söyler

Senün gûşunda isti’dâd yok idrâkine yoksa
Leb-i cevde kemâl-ı sun’ı her berk-i çemen söyler

Şuhûd-ı nüsha-i sun’a nev-â-nev bulmayan kudret
İdüp tazyî’-i evkâtın hikâyât-ı kühen söyler

Kibâra sû-i kasdın oldugın yâd-âver-i âteş
Kılâ’ üzre lisân-ı top ile burc u beden söyler

O şûh âyinede aks ile eyler güft u gû Nâbî
Bilen söyler nikât-ı râz-ı hüsni bilmeyen söyler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yaratılmışlar. Yaratanın eserlerini söze hâcet kalmadan söyler; kaînat kitabı Hakk’ın sırlarını ağıza hâcet kalmadan söyler.

Senin idrak edebilmen için kulağında istidat olmalı yoksa yaradılışın ne mükemmel bir şey olduğunu bahçedeki yapraklar bile söyler.

Yaradanın eserlerini dile getirmekten âciz olanlar, geçmiş devirlerin eskimiş hikâyelerini söyler durur.

Bazı ileri gelenlerin kötü niyetli olduğunu, kalelerin burcuna ve bedenine atılan toplar gibi ateşi hatırlatan dil ile söyler.

O güzel, aynada kendi görüntüsü ile konuşur durur. Güzelliğin sırlarının ince noktalarını, ey Nâbî bilen söyler, bilmeyen söyler.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi