Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE SENDENDÜR NE BENDENDÜR NE ÇARH-I KÎNE-VERDENDÜR - NABİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ne sendendür ne bendendür ne çarh-ı kîne-verdendür
Bu derd-i ser humâr-ı neşve-i câm-ı kederdendür

Dehân-âlûde olmaz ni’met-i elvân-ı âlemle
Dimâğ-ı dilde lezzethân-ı yağmâ-yı seherdendür

Düşen sana tegûfüldür bana âh-ı tegâfül-sûz
Degil senden şikâyet şevke âh-ı bî-eserdendür

Sana isbât-ı taksîr eylemek bî-vechdür ey dil
Bu taksîr-i eser senden degüldür çeşm-i terdendür

Bu ta’birât vüs’unda degüldür kuvvet-i tab’un
Bu feyz-i ma’nevî Nâbiye mecrâ-yı digerdendür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ne sendendir, ne bendendir; ne de şu kin dolu felektendir. Bu geçmek bilmeyen baş ağrısı kaderin sunduğu şarabın neşvesinin sonucudur.

Âlemin şu renk renk nimetlerinden ağzımıza bir lokma bir şey değmez. Gönül, şu devranın yağma edilen sofrasının lezzetini arar.

Sen görmemezlikten gelirsin; ben bu görmemezlikten gelişine yanarım, âh ederim. Şikâyetim senden değil bu bir türlü tesir etmeyen âhımdandır.

Ey gönül, senin kusurlarını sayıp dökmek için bir sebep yok! Bu kusurlar senden değil, benim ağlayan gözümdendir.

Bu sözler, Nâbî’nin yaradılışının çok üstündedir, onun gücünü aşıyor. Bu manevî feyz, bir başka mecrâdandır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi