Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZM-İ BAHÂRA BASDI AYAĞI BENEFŞENÜN  - HAYALİ BEY 

GAZEL

Mefûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Bezm-i bahâra basdı ayağı benefşenün
Gül gibi geldi işreti çağı benefşenün

Çekdi dolusını arak-ı jâleden seher
Boynını eğdi jâle çanağı benefşenün

Nergis iletdi bezmine bir şem'dân-ı zerd
Tâ subh olınca yandı çerâğı benefşenün

Sevdâ-yı hâli ey gözi nergis izânnun
Boynına atdı bir kara dâğı benefşenün

Pâyından asılu megese benzedenlere
Vardur Hayâlî bir nice lâgı benefşenün

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Menekşenin ayağı bahar toplantısına bastı. Menekşenin de gül gibi yiyip içme çağı geldi.

Sabah, çiğ daneleri rakısıyla dolu kadehini başına dikti. Menekşenin çiğ dolu çanağı başını eğdi.

Nergis, toplantısına san altından bir şamdan getirdi. Menekşenin mumu tâ sabah oluncaya kadar yandı.

Ey nergis gözlü! Yanağının üzerindeki beninin kara sevdâsı, menekşenin boynuna bir kara yanık bıraktı.

Hayâlî! Menekşenin, kendisini ayağından asılmış sineğe benzetenlere bir nice latîfesi var.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi