Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NÂR-I DİLDEN ZÂHİR ETSEM BİR ŞERER ÂLEM YANAR - HAYALİ 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Nâr-ı dilden zâhir etsem bir şerer âlem yanar
Dursa bir dem sîne-i sûzanûm içre gam yanar

Bu hamîde kadd ile yandum muhabbet adına
Bana nisbet mâh-ı nev nâr-ı şafakta kem yanar

Sanma kan ağlamadan germ oldı nâr-ı hasretün
Dûddur müjgânlarum bu dîde-i pür nem yanar

Kaysa eydün ben belâ deştinde sergerdân iken
Uğramasun yanuma billahi ol sersem yanar

Gel Hayâlînün teninde dâğ-ı İbrahîme bak
Bu kadar ancak çerâğ-ı Hazret-i Edhem yanar

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlümün ateşinden bir kıvılcım çıkarsam bütün dünya yanar. Bir an yanan bağrımın içinde kalsa gönlümdeki gam yanar tutuşur.

Bu iki büklüm olmuş vücudumla aşk ateşine yandım. Bana nispetle yeni ay şafağın ateşi içinde daha çok yanar.

Senin özleminin ateşi kan ağlamandan bu kadar kızıştı sanma. Kanlı gözyaşları dökmekten bu yaşlı gözüm yanar. Kirpiklerim duman olmuştur hep.

Kays’a söyleyin: Ben bela çölünde başım dönmüş bir halde dolaşıp dururken, sersem yanıma uğramasın: ateşimden vallahi kül olur.

Gel Hayâlî’nin vücudundaki Hz. İbrahim için yakılan ateşe benzeyen yanık yanık yarasına bak! İbrahim Edhem hazretlerinin gönlündeki ateş ancak bu kadar yanar.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi