Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE GERDÛNDAN SİTEM ÇEKDÜM NE AHTERDEN MELÂLÜM VAR - HAYALİ 

GAZEL

Mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün / mefâ’îlün

Ne gerdûndan sitem çekdüm ne ahterden melâlüm var
İkilikten bugün ferdem ne hasm ü ne cidâlün var

İki âlem bugün müstağrak-i envârum olmışdur
Sipihr-i dilde doğmış âfitâb-ı bî zevâlüm var

Duyaldan küfr-i zülfünden eser âr etdüm imândan
Sana tâ kim gönül verdüm hayâtumdan melâlüm var

Verürsem kâse-i hurşîd-i nûr efşâna nâmerden
Elümde derd-i yâr ile pür olmuş bir sifâlüm var

Sühan şehbâzıyam murgân-ı kudsiler şikârümdur
Kanâatle tecerrüdden Hayâlî perr a balum var

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ne bahtımdan kötülük gördüm ne de yıldızımdan bir sıkıntım var. Bugün ikilikten kurtulmuşum: ne düşmanım ne de kimseyle bir anlaşmazlığım, kavgam var.

Bu dünya ve öteki dünya bugün benim nûrlarımla ışıl ışıl aydınlanmıştır: Benim gönlümün göğünde hiç batmayan bir güneşim var.

Senin saçının karanlığının, kâfirliğinin etkisini duymaya başladığımdan beri imandan utanıyorum. Sana gönül verdiğimden beri yaşamaktan bıkıp usandım.

Elimde sevgilinin aşk derdiyle dolu kocaman bir kadehim var. Onu güneşin ışık saçan kâsesiyle değişirsem alçağım.

Hayâlî, az şeyle yetinmek ve dünya ile ilişki kesmek gibi iki kanadı olan ve güzel sözleri avlayan bir doğan kuşuyum. Bütün kutsal kuşlar benim avımdır.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi