Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SİNEDE AĞIZ AÇUP PEYKÂNUN İSTER YÂRELER

GAZEL

Fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün

Sînede ağız açup peykânun ister yâreler
Cân verür bir katre suya teşnedür bîçâreler

Aşk bezminde melâmet bâdesin nûş eyleyüp
Bir habâba saymadı başın geçen âvâreler

Gördüler nâlân hezârân bülbülün var reşkden
Jâle dendânıyla güller kendü kendin pâreler

Âşıkı bikes sanup öldürme kim Ferhâd içün
Bîsütûn dahi giyer ebr-i siyehden

Tîg-ı cevherinden Hayâlî yaralu her dilberün
Merhem-i vasl ile bîçâre umar kim saralar

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Göğsümdeki yaralarım ağızlarını açıp attığın okun ucunu isterler. Biçarereler o kadar susamışlar ki bir yudum su isterler.

Başlarından vazgeçen âşıklar, aşk toplantısında perişanlık, rezillik şarabını içtiler de bir yudum yerine bile saymadılar.

Sevgilim, güller ağlayıp inleyen binlerce bülbülün olduğunu görünce, kıskançlıktan kendi kendilerini paraladılar.

Ferhâd’ın başı için aşkı kimsesiz sanıp öldürme. Bîsütûn dağı da kara bulutlardan kara giyinir, yasını tutar

Hayâlî her güzelin cefâ kılıcından yaralıdır. Zavallı, kavuşma merhemiyle yaralarını sarar, iyileştirirler sanır.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi