Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÖYKÜNDİ BÂDE LA’LÜNE AYAĞA SALDILAR - HAYALİ 

GAZEL

Mefûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün

Öykündi bâde la’lüne ayağa saldılar
Su arîzun anınca tutup bâğa saldılar

Zülfün kim oldu koşunun üstünde âşikâr
Bir şâhbâzdur ki anı zâga saldılar

Kasr-ı cefâyı yapmağa şâhân- ı mülk-i hüsn
Ferhâdı taşlara beni toprağa saldılar

Aks-i nücûmmı eşk-i revânumda seyr eden
Sandı hazân varakların ırmağa saldılar

Fânî cihânda ağlamağa geldi niceler
Bir iki gün Hayâlî yi de lâga saldılar

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kırmızı şarap dudağına özenince onu ayaklar altına attılar. Su yanağını anıp öğünmeye kalkınca onu da tutup aşağı attılar.

Saçın kaşının üstünde meydana çıkınca, bu doğan kuşudur diye karga avına saldılar.

Güzellik ülkesinin sultanları cefâ köşkünü yapmak için Ferhâd ’ı taş taşımmaya, beni de toprak çekmeye götürdüler.

Sel gibi akan gözyaşlarım da yıldızların aksini görenler, sandılar ki; sonbahar yapraklarını ırmağa atmışlar.

Nice insanlar bu dünyaya ağlamak için gelmişler. Hayâlî ‘yi de bir iki gün bu oyunun içine attılar.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi