Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EY SABÂ BENDEN NİGÂRUN KÛYINUN MEYDÂNIN ÖP - HAYALİ BEY 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Ey sabâ benden nigârun kûyınun meydânın öp
Devlet elverse nişân-ı makdem-i derbânın öp

Nâgehân arz-ı cemâl eylerse ol sultân-ı hüsn
Sür ayağı tozına ruhsârunı dâmânın öp

Nâfe gibi bağrumı hûn eyleyüpdür intizâr
Arz ederken hâlümi zülf-i abîr- efşânın öp

Gülşeninde hâba varsa bâğbân-ı gamzesi
Devlet-i bîdâra erdün gonca-i handânın öp

Ay sabâ etsen Hayâlî bendeden arz-ı niyâz
Ana bu devlet yeter dergâh-ı âlî-şânın öp

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey sabah yeli benim için sevgilinin bulunduğu yerin alanın toprağını öp. Bahtın yardım ederse kapıcısının gelişinin ayak izlerini öp.

O güzellik sultanı birden güzelliğini gösterirse yanağını ayağının tozuna sür eteğini öp.

Beklemek misk gibi bağrımı kanla doldurmaktadır. Halimi sevgiliye anlatırken güzel kokulu saçını öp.

Sevgilinin güzelliğinin gülbahçesinde yanbakışının bahçıvanı uykuya dalmışsa, uyanıklılık mutluluğuna erdin demektir; gülen gonca ağzını öp.

Ey sabah yeli! Hayâlî kulunun yalvarışlarını söyleyebildinse bu mutluluk ona yeter; yüce eşiğini öp.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi