Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BELİĞ - RUYUN Kİ SENİN MİHR...


Rûyun ki senin mihr-i dırahşân gibi parlar
Mercan lebin la'l-i Bedahşân gibi parlar

Ey mert ne zaman sîne-i billurunu açsan
Nezârede âyine-i taban gibi parlar

Âlûde-i hûn eyleyeli eşk demâdem
Çeşmimde müje pençe-i mercan gibi parlar

Arz eylesem ol şuha ne dem sûz-i derûnu
Serkeşlik edip âteş-i sûzân gibi parlar

Seyr eyle saf-ender-saf olup kaşı kemanın
Her bir müjesi nâvek-i peykân gibi parlar

Ol fitne gerek pertev-i hurşîd-i ruhundan
Ebrû-yı siyeh hançer-i bürrân gibi parlar

Rûyu olıcak mihr-î cihân-tâbe mukabil
Tîğ-ı nigeh-i gamzesi yalman gibi parlar

Söz yok hele rengîn-i-i mazmuna
Belîgâ Her beyti birer şem'-i fürûzân gibi parlar

SON EKLENENLER

Üye Girişi