Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZM-İ ÂLEMDE NİCE MÂNÎ-İ RENGİN BULDUM - MEHMED EMİN BELİĞ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Bezm-i âlemde nice mânî-i rengin buldum
Kadeh-i mey gibi bin kere boşaldım doldum

Ten-i bîmârımı gam öyle zaîf eyledi kim
Kendimi görmek için gözlüğe muhtâc oldum

Gelmeden dağdağa-i âfet-i hengâm-ı zübûl
Çehre-i berg-i hazân gibi sarardım soldum

Geldi ol dem ki diye sâlik-i iklîm-i adem
Nakd-i ömr ile bu dünyâdan ucuz kurtuldum

Hâm bir meyve idim gülşen-i âlemde Beliğ
Zahm-ı seng-i sitem-i ehl-i hasedle oldum

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bu kâinât içinde nice renkli manalar buldum; içki kadehi gibi bin kere boşalıp doldum.

Hasta vücudumu gam öylesine zayıf düşürdü ki kendimi görmek için gözlüğe muhtaç oldum.

Sararıp solma vakti âfetinin telaşı gelmeden sonbahar yaprağının çehresi gibi sararıp soldum

Yokluk ülkesinin yolcusunun ömür sermayesi vererek bu dünyadan ucuz kurtuldum diyeceği an geldi.

Ey Beliğ! Kâinât bahçesinde ham bir meyveydim, kıskanç kişilerin sitem taşlarının yaralarıyla olgunlaştım.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

MEHMED EMİN BELİĞ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi