Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ESAD ERBİLİ - SENİN AŞKINDAN MECNUNUM...

Senin aşkında mecnûnum ve lâkin iştihârım yok
Demâdemdâğ-ı hasretle figandan başka kârım yok

Metâ-ılütfunu almak için sermâyesiz geldim
Odürlü bir tehî-destim ki hattâ ihtiyârım yok

Neilm ü ma’rifet verdin ne câh u menkıbet yâ Rabb
Bi-hamdillâhki bir zerre medâr-ı iftihârım yok

Benînev’-i beşer resminde ancak bir heyûlâ var
Cihandakâm alırdım ben olaydı ger o vârım yok

Nedârım var benim Es’ad ne de meyl-i diyârım var
Cemâl-iyârdan başka diğer bir intizârım yok

Muhammed Es’ad Erbîlî

SON EKLENENLER

Üye Girişi