Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

NİGÂR-I GÜLİZÂR ÂTEŞ ESAD ERBİLİ ile ilgili görsel sonucu

Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş 

Gül âteş bülbül âteş sünbül âteş hâk ü hâr âteş 

 

Şua'ı âfitâbındır yakan bi'l cümle uşşâkı 

Dil âteş sîne âteş hem dü çeşm-i eşk-bâr âteş 

 

Hayal-i şem'-i rûyinle aceb mi yansa cân u dil 

Nigârım gel de gör kalbimde âteş âh u zâr âteş 

 

Ne mümkün bunca âteşle şehîd-i ışkı gasletmek 

Cesed âteş kefen âteş hem âb-ı-hoş-güvâr âteş 

 

Ben el çektim safa-yı hatır u ârâm-ı canımdan 

Safa âteş cefa âteş firar âteş karar âteş 

 

Ne yapsam bu dil-i mahzûnu mesrur eylemem şahım 

Gam âteş gam-güsar âteş temenna-yı mesar âteş 

 

Ümid-i afiyet besler mi Es'ad yârdan hâşâ 

Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gül-i zâr âteş

 

ES'AD ERBİLİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi