Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

VİRDİ HARÂBA GÖNLÜMİ ŞOL GAM DİDÜKLERİ - ŞEYHİ

GAZEL

Mefûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Virdi harâba gönlümi şol gam didükleri
Bulınmadı bu derdüme merhem didükleri

Def'-i melâl kılmağa âlemde bir nefes
Çoğ istedümbulınmadı hemdem didükleri

Simurg-i kîmyâ-yı vefâ gibidür adem
Yâr u harîf ü mûnis ü mahrem didükleri

Ölüyi diri kılduğın işitse leblerün
Doğurmaz idi Îsâ'yı Meryem didükleri

Kâbe yüzinde benlerüni kılmayınca yâd
Virmez safâ şu Merve vü Zemzem didükleri

Emsem dir ise leblerüni Şeyhî kınama
Derdüne ol durur dahi emsem didükleri

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Şu gam dedikleri gönlümü harap etti. Bu derdime merhem dedikleri bulunmadı.

Hüznü dağıtmak için çok istedim (ama) arkadaş dedikleri bu dünyada bir an için bile olsa bulunmadı.

Yokluk, vefa kimyasının Simurgu(masal kuşu) gibidir. Sevgili, dost, arkadaş ve mahrem dedikleri de aynen öyledir.

Senin dudaklarının ölüyü dirilttiğini duysa Meryem dedikleri İsa'yı doğurmazdı.

Kâbe'ye benzeyen yüzünde benlerini anmayınca, şu Merve ve Zemzem dedikleri safa vermez.

Şeyhî, senin dudaklarını emsem derse onu ayıplama. (Zira)derdine ilâç dedikleri odur.

 

İLGİLİ İÇERİK:

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHİ - OLALUM REDİFLİ GAZEL İNCELEMESİ

ŞEYHİ KİMDİR?

ŞEYHİ HAYATI ve ESERLERİ

HARNAME

SON EKLENENLER

Üye Girişi