Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İY SABÂ PEYK-İ REVÂNSIN HABERÜM CÂNA İRÜR - ŞEYHİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

İy sabâ peyk-i revânsın haberüm câna irür
Bu kulun hasretini Hazret-i Sultân'a irür

İşiği tozı ile tâze vü ter kıl ciğeri
Hasta vü teşneleri çeşme-i hayvâna irür

Zülf-i müşgîn ile âfâkı muattar kılıcak
Şemmesin bu dil-i miskîn-i perîşâne irür

Hüdhüd'ün hayretini âsaf-ı Cem-kadre yitür
Nâlesin mûrçenüm sem'-i Süleymân'e irür

Yoh hatâ didüm ol ay bezmine yohdur yile yol
İzin öp menzilini Zühre vü Keyvâne irür

Sâki ol gamzeye cân bağladı peymân-ı ezel
Bârî bî-hûş olalum bir iki peymâne irür

Şeyhî'nün âh u duâsı eserin iy dem-i subh
Sıdk iledür nefesün Hüsrev-i İran'a irür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey sabâ, sen yürüyen habercisin, haberimi sevgiliye ulaştır. Bu kulun hasretini Sultan Hazretleri’ne ulaştır.

Eşiğinin tozu ile ciğeri ter ü taze hale getir. Hasta ve susamış olanları âb-ı hayâta ulaştır.

Müşk kokulu saçı ile ufukları kokulu yapınca bir parçasını bu perişan miskin gönle ulaştır.

Hüdhüd kuşunun hayretini Cem itibarlı vezire, küçük karınca'nın inlemesini Süleymân'ın kulağına ulaştır.

Yok ben hata yaptım. O ay (gibi güzelin) meclisine yele yol yoktur(yel oraya giremez). İzini öp, menzilini Zühre ile Zuhal yıldızına ulaştır.

Sâkî! O yan bakışa ezel yemini can bağladı. Bâri kendimizden geçelim, onun için bir iki kadeh ulaştır.

Ey sabah rüzgârı, senin nefesin samimi olduğu için geçerlidir. Şeyhî'nin âhını ve duasını da al. İran’ın Hüsrev’ine (şair Hüsrev'de olabilir) götür.

İLGİLİ İÇERİK:

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHİ - OLALUM REDİFLİ GAZEL İNCELEMESİ

ŞEYHİ KİMDİR?

ŞEYHİ HAYATI ve ESERLERİ

HARNAME

SON EKLENENLER

Üye Girişi