Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

GERÇİ SABÂ KOHUN UMA HER DEM GELÜR GİDER - ŞEYHİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Gerçi sabâ kohun uma her dem gelür gider
Verhem yiyüp saçun ile derhem gelür gider

Hüsnün günine benzeyimez bedr ay çün
Bir dün kemâli var kalanı kem gelür gider

Câm-ı cihân-nümân yüzini pâk dut müdâm
Âlemde nîk ü bed ferah u gam gelür gider

Âşık gerek ki sıdk ile sâbit -kadem dura
Yohsa hezâr -bâr bu âlem gelür gider

Ömr-i bekaa diler isen ihsân yolın gözet
Çün kalur âdemîlig ü âdem gelür gider

Gün yüzlüler hevâsına düşenler ağlasun
Görmez misin bulutları pür-nem gelür gider

Şeyhî karâr kılmaz imiş bir dem âdemî
Devletlü şol ki âleme hurrem gelür gider

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gerçi sabâ rüzgârı kokunu (alma) umuduyla her an gelir gider (ama) saçınla dolaşıp karmakarışık gelir gider.
(sabâ ’nın burada sanki bir âşıkmış gibi sevgilinin kokusunu almak üzere gelip gittiğini, ama buna sevgilinin saçlarının razı olmadığını ve onu azarladığını, bu yüzden de saba rüzgârının karmakarışık gittiğini söylüyor.)

Senin güneş gibi yüzüne tolun ay benzeyemez. Zira onun bir gecelik bütünlüğü vardır; geri kalanı azalır gider. (Burada sevgilinin aya benzeyemeyeceğini çünkü ayın sadece bir gecelik bedr hâlinde kemale ulaştığını sonra eksildiğini söylüyor. Oysa sevgilinin güzelliği her zaman kemâl haldedir).

Cihânı gösteren kadehinin yüzünü dâima temiz tut ki, âlemde iyi kötü, ferah ve gam gelir gider.

Aşıkın doğrulukla sözünde durması gerekir. Yoksa bu âlem bin kez gelir gider.

Bâkî ömür dilersen ihsan yolunu kolla, zirâ insan gelir gider ama insanlık kalır.

Güneş yüzlülerin (sevgililer)arzusuna düşenler, ağlasın. Bulutları görüyor musun? Nem dolu gelir giderler.

Şeyhî, âdemoğlu bir an aynı kararda kalmazmış. Asıl bahtlı o kimsedir ki dünyâya şen gelir şen gider.

 

İLGİLİ İÇERİK:

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHİ - OLALUM REDİFLİ GAZEL İNCELEMESİ

ŞEYHİ KİMDİR?

ŞEYHİ HAYATI ve ESERLERİ

HARNAME

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi