Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÖLME GÖNÜL FİRÂK İLE ÎSÎ-NEFES GELÜR - ŞEYHİ

GAZEL

Mefûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Ölme gönül firâk ile Îsî-nefes gelür
Yanma ciğer figaan ile feryâd-res gelür

Ol izzet ıssı hâceye eydün ki vaktidür
Hasta kulın sorarsa ki dahı nefes gelür

Cân bülbüli teferrüc-i dîdâr kılmasa
Firdevs bûstânı gözine kafes gelür

Her bî-haber ne bile mahabbet safâsını
Nâ-merde aşk derdi hevâ vü heves gelür

Çeksün nihân sürâhiyi sûfî-i savmaa,
N'ola giceyse şahne işidür ases gelür

Bilmez kimesne kaafile-i döstdan haber
Geh geh budur kulağuma bang-ı ceres gelür

Şeyhî ko peşşeyi dahi şehbâzı kıl şikâr
Sîmurg-ı himmet olana âlem meges gelür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül ayrılık acısı ile ölme, İsâ nefesli (sevgili)geliyor. (Ey) ciğer, ıztırap ile yanıp yakılma; feryat imdadına yetişen (sevgili) geliyor.

O izzet sahibi sevgiliye söyleyin ki, zamanıdır. Hasta kulunu sorarsa henüz nefesi vardır. (Yani öldü ölecek durumdadır).

Can bülbülü senin yüzünü (görerek)gamını dağıtmasa cennet bahçesi gözüne kafes görünür.

Sevginin safâsını her habersiz ne bilir. Mert olmayana aşk derdi kuru bir arzu gibi gelir

Tekke sofisi sürâhiyi gizlice içsin, ama gece içiyorsa polis işitir, bekçi gelir. (yakalar).
Kim dost kafilesinden haber almaz. Bazı bazı kulağıma çan sesi gelir.

Şeyhî, sivrisineği bırak, doğanı avla. Himmet simurgu olana âlem sinek gibidir.

İLGİLİ İÇERİK:

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHİ - OLALUM REDİFLİ GAZEL İNCELEMESİ

ŞEYHİ KİMDİR?

ŞEYHİ HAYATI ve ESERLERİ

HARNAME

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi