Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÜSTÜNE - RASİH İlgili resim

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne

Vurma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne

 

Rîze-i elmas eker her açtığı zahma o şûh

Lûtfu var olsun eder ihsân ihsân üstüne

 

Dilde gam var şimdilik lûtfeyle gelme ey sürûr

Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

 

Yârdan mehcûr iken düştük diyâr-ı gurbete

Dehr gösterdi bize hicrân hicrân üstüne

 

Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler şânına

Eylemişler Râsih’e bühtân bühtân üstüne

RÂSİH (? – 1731)

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

Ey sevgili! Gözlerini süzme ki, kirpik kirpik üstüne gelmesin; böylece bağrımda (gönlümde) açtığın yaraya ok üstüne ok atmış olma (üst üste kirpikler; üst üste ok demektir).

Sevgili, açtığı her yaraya elmas tozu ekiyor. Lutfu var olsun; (aşıkına) ihsan üstüne ihsanda bulunuyor (Sevgilinin birinci ihsanı aşıkının bağrında açtığı yara, ikinci ihsanı da o yaranın kapanmasını engelleyen elmas tozudur).

Ey sevinç; gönlümde gam var, şimdilik lutfeyle sen gelme. Çünkü bir evde misafir üstüne misafir uygun düşmez (gam gibi değerli bir misafir var iken sevinci ağırlamak mümkün değildir ki!).

Sevgiliden ayrı kalmıştık, bir de gurbetlere düştük. Felek bize hicran üstüne hicran gösterdi vesselam (birinci hicran sevgilinin ayrılık azabı, ikincisi de gurbet elemidir).

Rasih için "Hem içki içmez, hem güzel sevmez!" demişler. Zavallıya iftira üstüne iftira atmışlar (içki de içer, güzel de sever)

 

İLGİLİ İÇERİK

RASİH - SÜZME ÇEŞMİN GELMESÜN MÜJGAN MÜJGAN ÜSTÜNE İNCELEME

RASİH BEY (?-1731) HAYATI VE ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi