Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖRİCEK HÜSNÜN İNAN-I İHTİYAR ELDEN GİDER -ZATİ 

GAZEL İNCELEMESİ

Göricek hüsnün ‘inân-ı ihtiyar elden gider
Tiğ-i hışmı lutf et ey çâbük-süvar elden gider

Başın-içün nakş idüp ayağa salma âşığı
Reng-i hınnâ-yı melahat ey nigar elden gider

Gurre olma bunca murg-ı dil şikâr erdim diyu
Akıbet şehbâz-ı hüsn ey şehriyar elden gider

Murg-veş el üzre tut âşıklara rağbetler et
Bu taravet âhir ey kaddi çenar elden gider

Zâti-i mûra elinden geldiğince eyle lutf
Hatem-i hüsn ey Süleyman-iştihar elden gider

Manzum Söyleyiş

Ey yar görüp yüzünü, dizginden boşanmışım
Çek kılıcı boynuma zira elden çıkmışım

Başının süsü için âşığı yere salma
Bu güzellik kınası baki kalacak sanma

Bunca gönül kuşunu avlama kibri neden
Bir kez gitti mi gelmez bu güzellik elinden

Aşığı el üzre tut henüz yeşil iken dal
Kuşları gözetmede gel çınardan ibret al

Bu karınca Zatî’ye koma lutfunu elden
Ey çehre Süleyman’ı güzelliğin bitmeden

Günümüz Türkçesi

Ey çabuk süvari! Seni görünce elimden irade dizginini kaçırırım. Sen de lutf et, elindeki hiçim kılıcını bir yana bırak, zira yaptığımdan mazurum.

Uy sevgili, başını süslemek, için âşığı ayak altına alma. Gün gelir elindeki bu güzellik, rengi uçar gider.

Ey güzellik doğanı, bunca gönül kuşu avladım diye gururlanma. Bilesin ki bir gün bu doğan bir daha dönmemek üzere uçar gider.

Ey boyu çınara benzeyen. Sen de kuşları el üstünde tutan çınar gibi âşıklara değer ver, el üstünde tut. Eninde sonunda bu tazeliğin elinden gidecektir.

Ey Süleyman kadar şöhretli sevgili. Sen karıncaya benzeyen Zati’ye elinden geldiğince lûtf et. Zira bu güzellik mührü gün gelecek elinden gidecektir.

 

 İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

ZATİ'NİN ŞİİRLERİ

ZÂTÎ HAYATI ve ESERLERİ

ZATİ - GÖRİCEK HÜSNÜN İNAN-I İHTİYAR ELDEN GİDER

ZATİ - EY FELEK DÖNE DÖNE ALMA GÜNAHIM HAZER ET

ZATİ - NİKABIN AÇTI TA OL MEH...

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi