Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖZÜM AÇDUM BU SEHER BİR ULU SAHRA GÖRDÜM - ZATİ

Gözüm açdum bu seher bir ulu sahra gördüm
Anda bir dane-i hardal gibi dünya gördüm.

Def idüp sinesini nâle-i pür-sûzını ney idüp
Raksa girmiş nice bin şık-ı şeydâ gördüm.

Anda ben hiç vücudumdan eser görernedüm
Varlığum zevk u sara eyledi yağma gördüm

Zâhidâ gözün aç ışk ile gir meydana
Aşıkun menzilini ârşdan a'lâ gördüm.

Hiç kendüden eser görmeyenün gözi açuk
Lik hep kendüyi görenleri a•ma gördüm

Yakdı ışk odı beni birlige yetdi ikilik
Dimek olmaz dahi çok dürlü temâşa gördüm.

Nice bin zevrak-ı ser geşte ana müstağrak
Cuş idüp mevc urur bir ulu derya gördüm

Ne güzel vakı’âdur bu kim can gözini
Hâb-ı gafletde geçen 'ömrümi rü'ya gördüm

Zatiya hiç zeval irmez ana zerre kadar
Dide-i can ile bir şems-i hüveyda gördüm


Günümüz Türkçesi

1 Bu seher (vakti) gözümü açtım büyük bir sahra gördüm; orada hardal tanesi gibi bir dünya gördüm.

2 Göğsünü def, yakıcı iniltisini ney yapıp sema eden binlerce çılgın âşık gördüm.

3. Orada ben vücudumdan hiç eser göremedim; varlığım zevk u safa etti, talan gördüm.

4. Ey zahit, gözünü aç, aşk ile meydana gir; aşığın makamını arştan yüce gördüm.

5. Kendisinden eser görmeyenin gözü açıktır, fakat hep kendisini görenleri kör (şeklinde) gördüm.

6. Aşk ateşi beni yaktı, ikilik birliğe vardı. Hepsini demek olmaz, pek çok güzellikleri tecelliler gördüm.

7. Binlerce başı dönmüş kayığın içinde gark olduğu, coşup dalgalar vuran ulu bir deniz gördüm.

8. Bu ne güzel bir vakıadır ki can gözünü açıp gaflet uykusunda geçen ömrümü rüya gördüm.

9. Ey Zati, can gözü ile kendisine zerre kadar zeval erişmeyen apaçık bir güneş gördüm

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/bahir_selcuk_gordum_redif_zati.pdf

 

 İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ ve ŞİİRLERİ

ZATİ'NİN ŞİİRLERİ

ZÂTÎ HAYATI ve ESERLERİ

ZATİ - GÖRİCEK HÜSNÜN İNAN-I İHTİYAR ELDEN GİDER

ZATİ - EY FELEK DÖNE DÖNE ALMA GÜNAHIM HAZER ET

ZATİ - NİKABIN AÇTI TA OL MEH...

SON EKLENENLER

Üye Girişi