Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN...ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL
1. Hemişe merdüm-i çeşmin izâr-ı yâre bakar
    Gözün ol pencereden sahn-ı lâle-zâra bakar


2. Zaman gelir yine zerrin kadeh alır eline
    Çemende nerkis-i şehlâ hemen bahara bakar


3. Nesim-i lûtfunadır intizârı fülk-i dilin
    Çok oldu sâhil-i mihnette rüzgâra bakar


4. Seni gelir işidip bağa yâsemen cânâ
    Çıkıp o şevk ile dîvar-ı rehgüzâra bakar


5. Ne i’tibâr bu evzâa merd olan Yahya
    Ne zillete nazar eyler ne i’tibâra bakar


Vezni: Mefâilün Feilâtün Mefâilün Feilün (Fa'lün)

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi