Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÂKÎYE DİNÜZ BEZME YİNE BÂDE GETÜRSÜN - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Sâkîye dinüz bezme yine bâde getürsün
Bir bir hep unutduklarımız yâda getürsün

Gül gibi sunup her birine câm-ı lebâleb
Bezm ehlini bülbül gibi feryâda getürsün

Mecnûn gibi yabana giden bu’l-heves-i aşk
Hall etmedüğı müşkili üstâda getürsün

Cevr okları delsün der ise bağrını âşık
Kirpiklerini hâtır-ı nâşâda getürsün

Makta’da edüp medh-i ser-i zülfini
Yahyâ Vasf-ı kad-i mevzûnını bâlâdâ getürsün


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sâkîye deyiniz meclise yine şarap getirsin! Hep unuttuklarımızı bir bir hatırlasın

Her birine gül gibi ağzına kadar dolu kadeh sunarak meclistekileri bülbül gibi feryada getirsin

Aşka hevesli çocuğu mecnun gibi çöle giderse çözemediği müşkülü ustaya getirsin

Âşık eziyet okları neşesiz bağrını delsin derse neşesiz gönlünün hatırına onun kirpiklerini getirsin

Yahyâ onun saçını son beyitte övüp düzgün ve güzel boyunun vasfını yukarıya getirsin

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi