Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SAFÂ-YI HÂTIRIM OLDUR SENİ SAFÂDA GÖREM - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Safâ-yı hâtırım oldur seni safâda görem
Bu ben belâ-keşi hicrânına vefâ da görem

Hemîşe hurrem ü handân u şâdumân olasın
Hemîşe gonçe-i ikbâlini küşâde görem

Hilâl gibi terakkide mâh-ı tâbân ol
Fürûğ-ı hüsnüni günden güne ziyâde görem

Ne zevkdır ne safâdır ne hazdır ey sâkî
Seher humârdan açup gözümü bâde görem

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bu belâ çeken ben senden ayrı kalmakta vefâlı seni ya safâda görsem hatırım hoştur

Daima mutlu güleç ve neşeli olasın! Bahtının goncasını daima açık görem

Hilal gibi gelişerek ay ol! Güzelliğinin parlaklığını günden güne artmış görem

Ey saki eğer seher vakti gözümü açıp da şarabı görürsem ne zevktir he hazdır ne safâdır

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi