Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

REH-İ TALEB TUTALIM KÛYĞI DİLRÜBÂ DİYEREK - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Reh-i taleb tutalım kûyğı dilrübâ diyerek
Safâ vü mihnete yâ hû vü merhabâ diyerek

Getürdük ey dil-i âvare sineye bir bir
Ne denlü gussa vü gam varsa âşinâ diyerek

Şikenc-i turra-i müşkînine esîr oldu
Belâya uğradı dil zülfine belâ diyerek

Hudâ kerimdir elbette eylemez mahrum
Murâdına erişür her kişi hudâ diyerek

Açılmadıysa gönül günc-i hücrede Yahyâ
Kenâr-ı gülşene çık şi’r-i dilküşâ diyerek

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Safâ ile mihnetine bazen yâ hû ve merhaba diyerek gönlümüzü kapan sevgilinin köyüne doğru yolu tutalım

Ne denli gam ve keder varsa tanıdık diyerek ey âvâre gönül bir bir sineye getirdik

Gönül zülfüne evet diyerek belâya uğradı. Misk kokulu saçının kıvrımına esir oldu

Allak kerimdir elbette mahrum eylemez! Her kişi Allah diyerek muradına erişir

Ey Yahyâ gönül odanın köşesinde açılmadıysa gönül açıcı şiir söyleyerek bahçeye doğru çık!

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi