Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR DİL-RÜBÂYA DÜŞDÜ GÖNÜL MÜBTELÂSI ÇOK  - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Bir dil-rübâya düşdü gönül mübtelâsı çok
Aşkın safâsı yok değil ammâ cefâsı çok

Şehr-i cemâl o gamze vü ebrû vü hâl ile
Hakkâ ne rây-ı dilkeş olur dilrübâsı çok

Bin câna vermeye nolâ bir bûsesini yâr
Az olıcak metâ olur anın bahâsı çok

Hiçbir belâ mı var ki gönül anı bilmeye
Seyyâh-ı bî karârın olur âşinâsı çok

Zülf-i siyâh-ı yârda var sâd-hezâr çîn
El çek dolaşmadan ana Yahyâ hatâsı çok

GÜNÜMÜZ TÜRKEÇESİ

Gönül vurgunu olan bir sevgiliye (gönül kapana) düştü. Aşkın safâsı yok değil ama cefâsı da çok

O yan bakış o kaş o ben ile güzellik şehri doğrusu sevgilisi çok ne kadar gönül acısı bir yer olur

Sevgili(dost) bir öpücüğünü bin cana vermezse nolur? Bir mal az olunca değeri fazla olur

Gönlün bilmediği hiçbir bela var mıdır? Elbette yerinde duramayan yok onun tanıdığı da çok olur

Sevgilinin siyah zülfünde yüz bin kıvrım vardır. Ey Yahyâ ona dolaşmadan el çek, bu sözün hatası çoktur.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi