Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SEVDÂ-YI SER-İ ZÜLFÜNİ ELDEN KOMAM EY MÂH  - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Sevdâ-yı ser-i zülfüni elden komam ey mâh
Ser-rişte-i aşk eldedür el-minnetü li’llâh
 
Aşkun nice düşvâr idügin her kişi bilmez
Bir ben bilürin çekdügimi bir de bir Allâh

Her gice neler çekdügimi künc-i belâda
Dünyâlara her subh yayar âh-ı seher-gâh

İncinmez idüm çıkdugına hâne-i tenden
Cân olsa eger nâvek-i cânân ile hem-râh

Hem âh iderin kaçdugına ben o mâhun
Hem havf iderin anı Yahyâ tuta ol âh

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey ay yüzlü, zülfüne sevdalanmaktan vazgeçmem. Çok şükür Allah’a ki aşk ipinin ucu benim elimdedir.

Aşkın insanı ne hallere düşürdüğünü her insan bilemez. Benim çektiğimi bir ben bilirim, bir de Allah bilir.

Belâ köşelerinde, her gece neler çektiğimi, seher vaktinin âhı bilir ve bunu bütün dünyaya yayar. (Sabah vaktinin âhı ile güneşin doğuşu kastediliyor.)

Eğer can, sevgili ile onun okları ile yoldaş olabilseydi, bedenimden çıkıp gitmesine asla üzülmezdim.

Ben hem o ay yüzlünün kaçıp gittiğine âh ederim hem de bu âhın onu tutmasından korkarım.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi