Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HERCÂ’ÎYE DİL VİRME Kİ ÂVÂRE OLURSUN - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Hercâ’îye dil virme ki âvâre olursun
Dermân bulımazsın kati bî-çâre olursın

Bir pâre safâ üzre ol âyîne-i dil
Her seng-dile düşme ki bin pâre olursın

Dirsin ki nice vâsıl olur dil-bere âşık
Gam çekme gönül yalvara yalvara olursın

Her gün ki görünsen olur ol gün bize bayram
Cânâ ne aceb dil-ber-i meh-pâre olursın

Hûnî gözi kim hançer-i tîg ile oynar
Yahyâ ana ulaşma ki pür-yâre olursın

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hercâî olana gönül verme, kararsız olursun; derdine derman bulamaz, bîçâre olursun.

Ey gönül aynası, bir parça saadet için, sakın taş kalplilere düşme, düşer parça parça olursun.

Âşık, sevgiliye nasıl kavuşur diye soruyorsun. Ey gönül gam çekme, yalvara yalvara kavuşursun.

Ne zaman görünürsen, bizim için bayram olur. Ey sevgili, sen ne tuhaf bir ay parçasısın. (Ramazanın sona erip, bayramın başlayabilmesi için yeni ayın görünmesi lâzımdır.)

Onun kanlı gözleri kılıç ve hançerle oynar. Ey Yahyâ, sakın ona yaklaşayım deme, baştan ayağa yaralanırsın.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi